Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tạp chí Thanh tra tổng kết công tác năm 2020

16/12/2020

Ngày 15/12, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, phân loại công chức, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Báo cáo, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tạp chí Thanh tra đã thực hiện tốt công tác trên tất cả các các lĩnh vực. Chất lượng, nội dung và hình thức ấn phẩm Tạp chí Thanh tra được nâng cao, nội dung tin, bài trên Tạp chí điện tử luôn bám sát vào các hoạt động của TTCP và ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, công tác tài chính được đảm bảo ổn định, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động ngày càng được quan tâm nâng cao. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhân sự thiếu, nhưng mọi hoạt động của đơn vị vẫn được đảm bảo thực hiện tốt.

Tuy nhiên TCTT cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như nhân sự Ban lãnh đạo còn thiếu nên công tác chỉ đạo, điều hành trong Ban lãnh đạo đôi khi cũng gặp không ít khó khăn. Lực lượng phóng viên, biên tập viên của đơn vị rất ít và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc viết các bài nghiên cứu chuyên sâu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng nên lượng bài viết nghiên cứu chuyên sâu do phóng viên thực hiện còn chưa nhiều, chủ yếu là đặt bài cộng tác viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích TCTT đã đạt được trong năm vừa qua góp phần rất lớn vào thành công chung của toàn ngành cũng như Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian tới Phó Tổng thanh tra Đặng Công Huẩn chỉ đạo, TCTT bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác cụ thể như: bám sát chương trình, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ để xây dựng nội dung tuyên truyền với trọng tâm là đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tạp chí điện tử Thanh tra tập trung tuyên truyền các hoạt động của Thanh tra Chính phủ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài của Tạp chí điện tử; thực hiện việc sắp xếp lại các chuyên mục, đổi mới giao diện website, nhằm tạo ra bước chuyển mới cả về nội dung và hình thức.


VIDEO