Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài Liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020

20/07/2020

Tài Liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020 có tại bản đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO