Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu phục vụ Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và market trang trí Hội trường

21/10/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1545/KH-TTCP ngày 08/9/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V vào sáng ngày 30/10/2020, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội và market trang trí Hội trường.

Toàn văn Tài liệu và Market trang trí Hội trường có tại bản đính kèm:

 

 

Tài liệu đính kèm:


VIDEO