Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Sai phạm tại Công ty Cấp nước Thanh Hóa phải được xử lý dứt điểm

23/02/2012

Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Kết luận số 53/KL-TTTH về việc xác minh tố cáo ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hoá. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Mạnh chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bổ nhiệm cán bộ quản lý, khoán sai định mức và mua vật tư, thiết bị.

Với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty cấp nước Thanh Hóa), ông Mạnh đã bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý cấp phó, trưởng phòng và chức danh tương đương của Công ty trái với quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Trong đó, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đạt làm phó giám đốc, Giám đốc chi nhánh sản xuất nước thành phố Thanh Hóa khi ông Đạt đang làm Giám đốc Công ty Lâm Phát là sai quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Đặc biệt hơn là trường hợp bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên vào vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty cấp nước Thanh Hóa. Theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ chủ chốt Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số 572TC/CT ngày 2/3/2005 của Chủ tịch HĐQT Công ty: “Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật”. Tuy nhiên, tại thời điểm làm quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Liên đang trong thời gian 1 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

Kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nêu: “Trong số 55 lượt người được bổ nhiệm mới, chỉ có 4 người làm quy trình bổ nhiệm, số còn lại chỉ thông qua ban lãnh đạo Công ty” và “Việc tuyển dụng chỉ thông báo trong nội bộ, chủ yếu con em cán bộ, công nhân viên trong Công ty nộp hồ sơ. Từ năm 2005 đến nay, Công ty đã tuyển dụng 176 người, trong đó có 16 người là cháu, người thân của ông Mạnh. Hiện tại, trong Công ty có 44 người là người thân của ông Mạnh”.

Không chỉ có vậy, kết luận thanh tra còn chỉ ra những sai phạm khác về quản lý tài chính của Công ty cấp nước Thanh Hóa. Trong đó, công trình cải tạo trạm cấp nước Quảng Xương, Công trình cấp nước tây nam thành phố Thanh Hoá và Công trình cải tạo nhà máy nước Mật Sơn, ông Mạnh giao cho ông Châu (em họ) thi công, tăng mức khoán chi phí nhân công và chi phí chung ở ba công trình này không đúng quy chế. Quá trình thi công, dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Mật Sơn lên 50 nghìn m3/ngày đêm, qua thanh tra một số hạng mục, phát hiện có nhiều sai phạm. Công ty tự mua hai lô hàng có giá trị lớn mà không thực hiện đấu thầu, vi phạm quy định về Luật Đấu thầu, có sai phạm khi mua các lô hàng với giá trị cao hơn dự toán đã phê duyệt.

Nghiêm trọng hơn, tại tiểu dự án tuyến cạnh tranh giai đoạn 2 tỉnh Thanh Hoá (Dự án cấp nước Thanh Hoá), thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm 06 gói thầu tại các thị trấn Tĩnh Gia, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, Triệu Sơn và Tào Xuyên. Tổng mức đầu tư giai đoạn I gần 136 tỷ đồng, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng ngân sách, do Công ty là chủ đầu tư, hoàn thành tháng 12/2010. Các gói thầu xây lắp áp dụng theo hình thức EPC, vừa thiết kế, vừa thi công. Tuy nhiên, việc đấu thầu các gói thầu này có tính cạnh tranh thấp, hầu hết đều thi công rất chậm. Các nhà thầu đã khai tăng chiều dài một số tuyến ống so với thực tế để ăn chênh lệch, bớt xén vật liệu, khai khống một số hạng mục,... Gói thầu TH2, hệ thống cấp nước thị trấn Ngọc Lặc, kiến nghị giảm trừ quyết toán, không thanh toán 518 triệu 826 nghìn đồng. Gói thầu TH6, hệ thống cấp nước thị trấn Triệu Sơn, kiến nghị giảm trừ quyết toán, không thanh toán hơn một tỷ đồng. Gói thầu TH3 - Hệ thống cấp nước thị trấn Nông Cống, kiến nghị giảm trừ quyết toán, không thanh toán hơn 733 triệu đồng,…

Thanh tra tỉnh đã kết luận, việc khảo sát, thiết kế của các nhà thầu chất lượng kém, nên có nhiều thay đổi trong quá trình thi công; một số hạng mục đường ống thiết kế chiều dài nhiều hơn thực tế; thiết kế không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật như đề xuất trong hồ sơ trúng thầu. Chất lượng thi công, nghiệm thu nhiều tuyến ống không đúng thiết kế được duyệt; phải kiến nghị thi công lại hoặc giảm trừ quyết toán với số lượng lớn. Các gói thầu TH2, TH3, TH5, TH6 chỉ còn một hoặc hai nhà thầu đưa ra xét thầu, có tính cạnh tranh thấp, nên dư luận đã phản ánh về việc thông thầu. Tổng giá trị sai do khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu thanh toán, đã phát hiện ở 04 gói thầu, phải giảm trừ quyết toán, không thanh toán gần 2,5 tỷ đồng, đồng thời phải thi công lại ba tuyến ống…

Theo đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty Cấp nước Thanh Hoá, đối với các công trình cấp nước thuộc dự án của Ngân hàng Thế giới, thực hiện giảm trừ quyết toán, không thanh toán gần 2,5 tỷ đồng; trong đó, khảo sát thiết kế sai hơn 2,2 tỷ đồng, thi công sai hơn 271 triệu đồng; đồng thời, đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, bảo đảm theo đúng tiến độ dự án được WB gia hạn. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Văn Mạnh phải tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân có liên quan các sai phạm trên; xử lý việc bổ nhiệm sai đối với ông Nguyễn Trọng Đạt; thu tiền nước thất thoát và tiền nhân công sửa chữa đường cấp nước làng Đại Khối, xã Đông Cương; sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng, bổ nhiệm của công ty, nhằm bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cấp nước Thanh Hóa. Với các lẽ trên, chúng tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm những sai phạm tại Công ty cấp nước Thanh Hóa, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, gây mất ổn định tình hình.

Theo báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

VIDEO