Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Rà soát các vụ KN,TC đông người, phức tạp

26/03/2012

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đình Thọ vừa ký văn bản gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp.

Thời gian gần đây, công dân đến Trụ sở Tiếp dân của tỉnh khiếu kiện có chiều hướng gia tăng, trong đó nhiều vụ việc do chủ tịch UBND cấp huyện chậm giải quyết nên công dân khiếu kiện vượt cấp lên UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương.
 
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, phân loại từng vụ việc KN,TC đông người, phức tạp; kiểm tra quá trình giải quyết; xác định nguyên nhân KN,TC; trao đổi, thống nhất biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc và công an các huỵên, thị xã, TP nắm chắc tình hình KN,TC đông người, phức tạp để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền biện pháp chỉ đạo, giải quyết bảo đảm tình hình an ninh, trật tự; đấu tranh ngăn chặn các hành vi kích động, lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật KN,TC gây mất ổn định chính trị - xã hội, trật tự công cộng; chủ tịch UBND các huỵên, thị xã, TP tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc KN,TC ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ; trường hợp công dân tập trung KN,TC đông người phải tổ chức tiếp dân, đối thoại dân chủ với dân để có biện pháp giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để công dân KN,TC vượt cấp gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và của địa phương.
 
Trước đó, ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Thọ cũng đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần 2 nhưng công dân vẫn tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh khiếu kiện nhiều lần; tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4.
 
Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc UBND các huỵên, thị xã, TP tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về KN,TC nên công dân khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn thư đến nhiều cơ quan; làm rõ trách nhiệm và kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
                                                                      Theo báo Thanh tra

VIDEO