Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO