Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

18/01/2022

Ngày 17/1/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO