Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 thuộc Thanh tra Chính phủ

20/03/2020

Quyết định số 18/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 thuộc Thanh tra Chính phủ​

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO