Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 cho 07 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

20/03/2020

Quyết định số 15/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2019 cho 07 tập thể cấp phòng thuộc các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO