Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

18/05/2020

Ngày 15/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 340/QĐ-TTCP về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO