Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc năm 2019

20/03/2020

Quyết định số 19/QĐ-TTCP ngày 08/01/2020 về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 71 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc năm 2019.

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO