Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ

13/08/2020

Ngày 11/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 498/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 03 tập thể và 05 cá nhân thuộc ngành Thanh tra tỉnh Lại Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam và 50 năm thành lập Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO