Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 59 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020

03/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 59 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO