Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021

18/01/2022

Ngày 11/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tằng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 58 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020-2021.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO