Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021

21/01/2022

Ngày 18/01/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, 2021.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO