Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân

01/07/2020

Ngày 30/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 416/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 cá nhân (Có danh sách kèm theo).

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO