Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc đánh giá thực thi Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng

15/11/2023

Ngày 14/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc đánh giá thực thi Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO