Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

17/04/2024

Ngày 15/4/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO