Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

28/02/2023

Ngày 24/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO