Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023

06/03/2024

Ngày 06/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO