Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc

15/06/2020

Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 391/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO