Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cán bộ, chiến sỹ công an

19/08/2020

Ngày 19/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 516/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cán bộ, chiến sỹ công an.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO