Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm làm việc với TTTT về công tác Quý III/2019

20/06/2019

Sáng 19/6, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về kết quả công tác Quý II/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2019. Dự họp có tập thể lãnh đạo TTTT, đại diện lãnh đạo Văn phòng TTCP.

Báo cáo kết quả công tác Quý II/2019 cho thấy, Cổng TTĐT TTCP tiếp tục duy trì  hoạt động cung cấp tin bài; hoàn thành việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình lãnh đạo TTCP phê duyệt dự án đầu tư Cổng TTĐT. Về công tác kỹ thuật, công nghệ, thực hiện các thủ tục đầu tư hạng mục “Xây dựng phần mềm nâng cao giải pháp an toàn bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin cho Thanh tra Chính phủ” và “Nâng cấp cơ sở dữ liệu báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng”; triển khai mạng WAN kết nối giữa Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ với Ban Tiếp công dân Trung ương và Cục III; thay thế thiết bị cân bằng tải phục vụ truy cập internet của Trụ sở cơ quan; triển khai đặt lịch và trả lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT và Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử năm 2019; rà soát, đánh giá và đề xuất trang bị bổ sung phần cứng phục vụ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của Thanh tra Chính phủ đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử; phối hợp với VNPT đánh giá hiện trạng hệ thống email của Thanh tra Chính phủ và đề xuất các giải pháp khắc phục.​  

IMG_5484.JPG

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2019,  TTTT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, chuyển biến tích cực hơn so với năm 2018. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số việc triển khai chậm, nguyên nhân chính là do năng lực chuyên môn của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, TTTT cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: thực hiện đầu tư Cổng TTĐT, triển khai mạng WAN, hệ thống bảo mật và thay thế thiết bị cân bằng tải đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Về hạng mục nâng cấp phần mềm hệ thống Báo cáo Quốc gia về KNTC và PCTN phải sớm có đánh giá chi tiết cụ thể về chất lượng, hiện trạng công nghệ để cân nhắc việc thay đổi từ nâng cấp sang đầu tư mới. Việc số hóa bản kê khai tài sản thu nhập theo nguồn vốn sự nghiệp được cấp 2018-2019, Văn phòng TTCP phối hợp với TTTT xác định những vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn để thực hiện đầu tư ngay sau khi Luật PCTN 2018 có hiệu lực thi hành.  Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu TTTT rà soát lại tất cả công việc liên quan đến việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị trong năm 2020 để báo cáo các đơn vị liên quan, lãnh đạo TTCP xem xét quyết định./..

                                      .PV.

 

VIDEO