Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm việc với Cục II

19/02/2019

Ngày 19/2, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II) về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục II, ông Nguyễn Hồng Giang cho biết, tính đến tháng 2/2019, Cục II còn 8 cuộc thanh tra phải tiếp tục tham mưu, trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét, ký kết luận để báo Thủ tướng Chính phủ. Có 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo được Thủ tướng Chính phủ giao đã tiến hành kiểm tra, xác minh, rà soát. Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ, Cục đã chuẩn bị kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp. Theo báo cáo của các địa phương, khu vực miền Trung – Tây Nguyên có 95 vụ việc.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục II thời gian qua cho thấy, công tác phối hợp của Thanh tra Chính phủ, nhất là Cục II với UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu xử lý; công tác thanh tra có chuyển biến tích cực, các cuộc thanh tra được thực hiện chủ động, triển khai sớm, có trọng tâm trọng điểm; công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục II kiến nghị, tăng biên chế, kiện toàn nhân sự cấp Phòng; sớm cho ý kiến ban hành kết luận 6 cuộc thanh tra còn dở dang...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và chia sẻ những khó khăn của Cục trong quá trình công tác. Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh yêu cầu, Cục II cần tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc địa bàn quản lý; nâng cao trách nhiệm công tác tham mưu; chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo, Cục tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp; các cuộc thanh tra cần tiến hành họp đánh giá kết quả triển khai. Đối với 2 cuộc thanh tra tại Huế và Ninh Thuận, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh yêu cầu, Cục nhanh chóng trình kế hoạch khảo sát, báo cáo Tổng Thanh tra cho ý kiến để triển khai thanh tra theo kế hoạch./.


VIDEO