Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND TP Hà Nội

16/11/2017

Ngày 15/11/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị mới theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội; kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như việc giải quyết một số vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài; rà soát, xem xét giải quyết 24 vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện của TP.

Theo quy định của Luật Thanh tra, Đoàn thanh tra đã công bố công khai Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTCP ngày 16/05/2017 của TTCP thanh tra về quản lý xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo QĐ số 123/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà nội, giai đoạn từ năm 2002-2014; công bố ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 17/08/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Về vấn đề tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 10 tháng cũng như kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài đã được UBND TP Hà Nội đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tiếp 28.315 lượt người với 502 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 40.706 đơn thư các loại; tiếp nhận và thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 2583 vụ khiếu nại, 978 vụ tố cáo; đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã giải quyết dứt điểm 25/26 vụ theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/05/2012 và 06/09 vụ theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/09/2013 của TTCP; đối với 24 vụ khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc tiềm ẩn khiếu kiện đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP đã rà soát, giải quyết dứt điểm được 7 vụ, các vụ còn lại đang được giải quyết.
Theo đánh giá chung, tình hình công dân cũng như số lượng các đoàn khiếu kiện đông người đến các cơ quan tiếp dân của TP tăng, số lượng đơn thư cũng tăng hơn so với năm 2016, tuy nhiên do Hà Nội làm tốt công tác tiếp dân cũng như giải quyết dứt điểm, kịp thời nên số đoàn đông người và lượng đơn thư của Hà Nội tại Trụ sở tiếp dân của Trung ương đã giảm hơn so với các năm trước.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh phát biểu kết luận 
Phát biểu kết luận, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện nghiêm kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tập trung thu triệt để các khoản phải thu hồi cho ngân sách nhà nước; xử lý các sai phạm về quản lý đất đai, quy hoạch theo quy định; tổ chức kiểm điểm các tập thể, các nhân có sai phạm; Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra
Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của TP Hà Nội cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của TP Hà Nội với Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp dân, đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở tiếp dân Trung ương; yêu cầu TP rà soát lại tất cả các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng theo Kế hoạch 1130 và 2100 của TTCP cũng như các vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vụ nào đã giải quyết dứt diểm và đã có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ cũng như các cơ quan Trung ương thì phải ra thông báo chấm dứt giải quyết công khai; vụ nào chưa giải quyết xong thì phải tập trung giải quyết; tăng cường sự phối hợp với Cục I của TTCP trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng.
PV
 

VIDEO