Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

03/11/2017

Ngày 2/11/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tại tỉnh Bắc Giang, theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2017, tình hình tiếp công dân trên địa bàn tỉnh được duy trì thực hiện nghiêm túc; việc phân loại, xử lý đơn thư cơ bản đáp ứng được yêu cầu; số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân và số lượng đơn thư gửi đến các cấp, các ngành giảm so với cùng kỳ năm trước; các vụ việc KN,TC mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng có diễn biến phức tạp như:. Một số vụ việc đông người liên quan đến tranh chấp đất rừng; việc thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án; một số huyện, thành phố có các vụ việc đơn lẻ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, rà soát nhiều lần và đã được các Bộ, ngành ở Trung ương kiểm tra, rà soát, thống nhất nhưng công dân vẫn không nhất trí, tập trung tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh khiếu kiện..
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 5.922 lượt người đề nghị giải quyết 4.399 vụ việc với tổng số đơn KN, TC, đề nghị, phản ánh tiếp nhận trên địa bàn là 5.474 đơn. Sau khi phân loại có 3.227 đơn trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý… Cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết xong 2.011/2.278 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88%. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét và rà soát 27 vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hiện 15 vụ việc đã được rà soát xong.
Cùng thời gian, cơ quan thanh tra các cấp, ngành tỉnh Bắc Giang đã triển khai 16 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về KN,TC theo kế hoạch tại 60 đơn vị, qua đó yêu cầu 6 tổ chức, 29 cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc tại UBND tỉnh Bắc Ninh

Tại tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2017, tình hình KN,TC của công dân có xu hướng tăng cả về số vụ việc, đoàn đông người ở một số địa phương thuộc huyện Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành… tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, có biểu hiện đang bị kẻ xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc, bôi xấu, đe dọa đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân. Toàn tỉnh tiếp 3.539 lượt công dân với 4.945 người, 1.825 vụ việc, tăng 510 lượt so với cùng kỳ năm 2016; tiếp nhận 2.611 đơn thư các loại, tăng 522 đơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó 1.777 đơn đủ điều kiện xử lý.

9 tháng đầu năm, các cấp, ngành đã giải quyết 103/120 số đơn thuộc thẩm quyền; qua giải quyết KN,TC kiến nghị thu hồi 4.640m2 đất, thu hồi 154 triệu đồng về ngân sách Nhà nước, trả lại cho người dân 183m2 đất và 344 triệu đồng.
Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập các đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn rà soát đôn đốc các vụ việc KN,TC, kiến nghị đông người tồn đọng, kéo dài, vượt cấp tại 8 huyện, thị xã, thành phố. 
Qua rà soát theo Kế hoạch 2100 và Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ, hiện tại còn 1 vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời chấm dứt thụ lý, hết thẩm quyền giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số hạn chế như: Chưa có giải pháp hiệu quả trong việc theo dõi, nắm tình hình về tiếp công dân, giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh của công dân sau khi chuyển đơn; giải quyết KN,TC nhất là ở cơ sở vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy; một số vụ việc giải quyết còn chậm, trình tự, thẩm quyền giải quyết chưa đảm bảo; trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác xử lý vụ việc của một số cán bộ trong ngành còn bất cập… 
                                                                                  
    PV
 

VIDEO