Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình tiếp công dân tỉnh Kiên Giang

31/07/2015

Thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, ngày 30/7/2015, tại UBND xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì buổi tiếp xúc với 76 công dân khiếu nại về chính sách thu hồi đất tại địa phương. Tham gia tiếp công dân có đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục III Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan chức năng có liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đề nghị các cơ quan chức năng lắng nghe đầy đủ ý kiến của công dân để đối chiếu với quy định pháp luật nhằm đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Đối với 76 công dân khiếu nại về các nội dung liên quan tới chính sách thu hồi đất trên địa bàn huyện Hòn Đất trong thời gian từ 1996-1997, công dân cần trình bày đúng bản chất vụ việc, có thái độ bình tĩnh, phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm với tinh thần đúng pháp luật, phù hợp lịch sử diễn biến đất nông nghiệp tại khu vực tứ giác Long Xuyên. Các cơ quan báo chí tham gia buổi tiếp xúc phản ánh khách quan, đúng pháp luật về thông tin để tạo sự đồng thuận, góp phần giúp nhân dân hiểu rõ về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt các hộ dân, ông Nguyễn Văn Sáng xã Bình Giang, trình bày 36 nội dung liên quan đến khiếu nại về chính sách thu hồi đất, quá trình giao đất, cấp đất cho cán bộ sau khi doanh nghiệp Kiên Tài không đủ năng lực thực hiện dự án. Ông Sáng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để xác minh làm rõ nội dung khiếu nại. Bên cạnh đó, công dân cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn yêu cầu đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hòn Đất nói rõ quan điểm của chính quyền địa phương trong giải quyết khiếu nại của công dân nói chung và các hộ dân huyện Hòn Đất nói riêng. Đồng thời khẳng định, nếu khiếu nại của người dân đối với diện tích đất trước đây giao cho Công ty Kiên Tài nay đang được Công ty Kiên Dũng thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp có cơ sở, sẽ được xem xét, giải quyết đúng quy định để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, uy tín của nhà nước, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao. 

Chia sẻ về những khó khăn của công dân trong quá trình khiếu nại, những bất cập trong quá trình giải quyết, Trưởng Ban Tiếp Công dân Nguyễn Hồng Điệp, cho rằng: Cần có sự hợp tác giữa công dân và cơ quan chức năng. Trong đó, công dân phải tuân thủ đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo, không được lợi dụng khiếu nại để gây mất ổn định an ninh trật tự như tuần hành trên đường thay vì phải đến nơi tiếp công dân đúng quy định. Công dân cần khiếu nại đúng nơi, đúng chỗ vì vụ việc đã kéo dài nhiều năm. Để giải quyết dứt điểm, Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành để xác minh một cách khách quan, đầy đủ vụ việc.

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình khẳng định, với 8 nội dung công dân trình bày liên quan đến chính sách thu hồi, cấp đất nông nghiệp tại huyện Hòn Đất, một số nội dung cần được xem xét đầy đủ, khách quan để có hướng giải quyết phù hợp. Đối với quá trình sử dụng đất của Công ty Kiên Dũng, hiện nay Đoàn Thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thành lập đang tiến hành thanh tra, khi kết luận thanh tra được thông qua sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cần ban hành quyết định giải quyết lần 2 đối với 56 trường hợp khiếu nại của công dân 2 huyện Hòn Đất và Kiên Lương. Đồng thời, để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương khi công dân chờ kết quả thanh tra, cơ quan chức năng phải có giải pháp phù hợp chánh để xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất giữa công dân khiếu nại với Công ty Kiên Dũng, cũng như tăng cường phố biến pháp luật cho nhân dân địa phương.

Trên cơ sở ghi nhận ý kiến của công dân, kiến nghị của Ban Tiếp công dân Trung ương, cũng như quan điểm của lãnh đạo địa phương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành, có sự tham gia của các Bộ, ngành Trung ương để xác minh, làm rõ toàn bộ khiếu nại của công dân cũng như quá trình thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại của địa phương. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình yêu cầu, trong thời gian chờ đợi kết quả giải quyết, công dân hai huyện Hòn Đất và Kiên Lương cần bình tĩnh, không nên đi khiếu nại vượt cấp mà chủ động chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ để cung cấp cho Đoàn Thanh tra liên ngành, cùng phối hợp tốt với các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung khiếu nại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời ủng hộ những chủ trương, chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

 

Thanh Loan    


VIDEO