Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra

15/03/2023

Ngày 14/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy đã có buổi làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Nhà trường và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kế Hoạch Tổng hợp, Vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể cán bộ chủ trốt Trường Cán bộ Thanh tra.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác của Nhà trường, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, thời gian qua, các mặt công tác của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức của cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nâng cao.

Về công tác chuyên môn, theo Kế hoạch số 2222/KH-TTCP ngày 15/12/2022 của TTCP về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2023, Trường Cán bộ Thanh tra được giao tổ chức 30 lớp, trong đó 1 lớp Thanh tra viên cao cấp, 13 lớp Thanh tra viên chính, 12 lớp Thanh tra viên và 4 lớp quốc tế. Tính đến 10/3/2023, nhà trường đã tổ chức được 05 lớp cho 469 học viên.

Về công tác tổ chức nhân sự, hiện nay, Trường cán bộ Thanh tra được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với công tác quản lý tài chính, tài sản, Nhà trường đã xây dựng hệ thống quy định, quy chế điều chỉnh về các hoạt động tài chính, tài sản thực hiện theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của TTCP.

Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, ông Vũ Văn Chiến đề nghị lãnh đạo TTCP quan tâm đến việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng.

Bên cạnh đó, Trường Cán bộ Thanh tra đề nghị lãnh đạo TTCP quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác quản lý nhà nước, trong đó có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; quan tâm, chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà trường giải quyết vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc , Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trường Cán bộ Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua. Phó Tổng Thanh tra cho rằng, Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tâm huyết xây dựng Trường đến thời điểm hiện nay cơ bản ổn định, đặc biệt là vấn đề đoàn kết nội bộ rất tốt cần tiếp tục phát huy.

Đối với những khó khăn cũng như đề xuất của Trường Cán bộ Thanh tra, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị, cục, vụ để giải quyết, với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho Trường. Về những bất cập trong sử dụng tài sản công, Phó Tổng TTCP đề nghị Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Vụ Kế hoạch Tổng hợp tìm hướng giải quyết. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tổng hợp xây dựng kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy lưu ý Trường Cán bộ Thanh tra tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Phát huy đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành Thanh tra.


VIDEO