Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp dân định kỳ tại tỉnh Bắc Ninh

06/03/2024

Ngày 06/3/2024, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh, số 01 đường Lý Thái Tông, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân. Dự buổi tiếp công dân có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp: Phó cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ Phạm Hùng; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh Bắc Ninh và UBND huyện Tiên Du, Quế Võ.

Tại buổi tiếp dân định kỳ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã tiếp 02 vụ việc của các ông: Nguyễn Đắc Văn, Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Hữu Trinh, đại diện cho hơn 200 hộ dân trú tại thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và vụ việc của các ông: Vũ Minh Nguyệt, Vũ Văn Tuyến, Vũ Văn Yên trú tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ở vụ việc của các công dân, Nguyễn Đắc Văn, Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Hữu Trinh, đại diện cho hơn 200 hộ dân trú tại thôn Rền, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du cho biết, đất của các hộ dân được chia theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, tuy nhiên khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đê tả Đuống thuộc huyện Tiên Du thì các hộ dân không được biết, không được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Các hộ dân đã có rất nhiều đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của của người dân chưa được xem xét, giải quyết.

Đối với vụ việc các công dân Vũ Minh Nguyệt, Vũ Văn Tuyến, Vũ Văn Yên trú tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc chính quyền địa phương không giao ruộng theo Nghị định số 64/NĐ-CP cho các ông.

Theo công dân trình bày, sau khi các ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, năm 1992 chính quyền địa phương thực hiện việc chia ruộng theo Nghị định số 64-CP của Chính phủ nhưng các ông không được chia ruộng theo tiêu chuẩn mặc dù vẫn liên tục sinh sống ở địa phương, không cắt và chuyển khẩu đi đâu. Tuy nhiên, do nhu cầu ổn định cuộc sống, năm 1993 chính quyền địa phương có tạo điều kiện cho gia đình được thầu đất 5% (đất công ích).

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra Văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm của địa phương, xem xét giao đất nông nghiệp diện lâu dài cho các ông: Vũ Văn Tuyến, Vũ Minh Nguyệt, Vũ Văn Yên theo quy định.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện các công dân, ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, ý kiến của Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và ý kiến của đại diện các cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh, đây là những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; các công dân thường xuyên gửi đơn và đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo sở, ngành có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời công dân. Tuy vậy, vụ việc vẫn chưa được giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được các cấp ngành của tỉnh giải quyết dứt điểm; có nội dung chưa được xem xét.

Theo đó, với vụ việc của các ông Nguyễn Đắc Văn, Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Hữu Trinh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân theo quy định, không để các công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 01/6/2024.

Đối với vụ việc của các ông Vũ Minh Nguyệt, Vũ Văn Tuyến, Vũ Văn Yên , Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, giải quyết dứt điểm theo kết luận, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, không để các công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/6/2024.

Về phía Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục I theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với 02 vụ việc nêu trên.


VIDEO