Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp dân định kỳ tại Nghệ An

04/07/2024

Ngày 03/7, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nghệ An, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân đối với vụ việc của ông Vũ Văn Họa và một số công dân trú tại xóm 11, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự buổi tiếp công dân có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; đại diện Cục II - Thanh tra Chính phủ bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tại buổi  tiếp ông Vũ Văn Họa đại diện cho một số công dân trú tại xóm 11, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trình bày về việc ông cùng một số hộ dân khiếu nại, kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 64.338,5 m2 đất thuộc thửa đất số 522 tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường giao thông vào nhà máy, tuyến đường vận chuyển sét, tuyến đường vận chuyển đá vôi và các hạng mục phục vụ vận chuyển nguyên liệu dự án vào nhà máy xi măng Tân Thắng tại xã Quỳnh Vinh.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện các công dân, ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ý kiến của các cơ quan tham dự, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy kết luận và chỉ đạo như sau:

Vụ việc nêu trên là vụ việc đông người, có tính chất phức tạp, đã xảy ra từ rất lâu. Mặc dù, vụ việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, các công dân vẫn tiếp tục khiếu nại ra Ban Tiếp công dân Trung ương.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan, ban ngành có liên quan rà soát, kiểm tra, xem xét về trình tự giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, xem xét quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật, làm sao tính đúng, tính đủ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục II, Thanh tra Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, có phương án xử lý dứt điểm vụ việc và trả lời công dân theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/9/2024.


VIDEO