Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm việc với Vụ Pháp chế

15/08/2023

Ngày 15/8, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế để nắm bắt, rà soát lại các nhiệm vụ Vụ Pháp chế đang triển khai trong năm 2023.

Báo cáo về kết quả công tác trong hơn 7 tháng qua của đơn vị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế cho biết, Vụ Pháp chế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các vụ, cục, đơn vị trong và ngoài cơ quan Thanh tra Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác.

Cụ thể, Lãnh đạo Vụ luôn quan tâm, tích cực chỉ đạo các hoạt động của Vụ; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc, nắm bắt và có ý kiến cụ thể đối với từng nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong việc phân cấp quản lý và triển khai thực hiện các công việc, Vụ Pháp chế luôn thực hiện nghiêm túc, nền nếp; có sự phân công cụ thể trong tập thể lãnh đạo vụ, lãnh đạo phòng và giữa lãnh đạo với chuyên viên, công chức. Vụ Pháp chế đã đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo việc triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường sự kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Vụ đối với hoạt động của các công chức; nâng cao trách nhiệm, nhất là của các đồng chí lãnh đạo Vụ, lãnh đạo phòng; thực hiện giao việc một cách hợp lý để phát huy năng lực, sở trường của từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Vụ đã thực hiện nghiên cứu, góp ý nhiều dự thảo văn bản pháp luật do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến; hướng dẫn, trả lời về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các bộ, ngành, địa phương. Nhìn chung, các góp ý và nội dung tham mưu tại các Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ bảo đảm chất lượng. Nội dung góp ý đã quán triệt tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật khác, giúp các Bộ, ngành và Chính phủ có cơ sở hoàn thiện và quyết định đối với các văn bản dự thảo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ Pháp chế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, trình Chính phủ ban hành;  Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Tổng kết Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, gửi văn bản tổng kết tới các bộ, ngành, địa phương; khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; xây dựng Báo cáo tổng kết Chỉ thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy ghi nhận những thành quả đạt được của Vụ Pháp chế trong thời gian vừa qua. Đồng thời chia sẻ với khối lượng công việc mà Vụ phải đảm nhiệm trong khi số lượng công chức còn thiếu. Qua đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị để nghiên cứu, xem xét cùng tháo gỡ. Đồng thời mong muốn tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế chia sẻ, phối hợp trong công việc để cùng hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

 


VIDEO