Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long

03/06/2016

Ngày 2/6, tại Vĩnh Long, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long về đường hướng giải quyết khiếu nại về quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Chương và ông Nguyễn Phước Kỳ sau khi Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát, làm rõ pháp lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia buổi làm việc có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng, các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1744/QĐ-TTCP ngày 31/7/2013.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Chương, ngụ tại số 107A đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long khiếu nại đòi quyền sử dụng 86m 2 trong khi theo quy định pháp luật thì chỉ đủ điều kiện công nhận cho ông 60m 2 . Trước đó, năm 2012, hướng giải quyết này đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trên cơ sở báo cáo xác minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với sự việc này. Tuy nhiên, ông Chương vẫn tiếp khiếu nên Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Thanh tra Chính phủ xác minh làm rõ để thống nhất hướng giải quyết phù hợp.

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn Thanh tra, ý kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Vĩnh Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục III về pháp lý, lịch sử diễn biến nhà đất, cơ chế vận dụng pháp luật để giải quyết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn kết luận: Quyết định giải quyết số 2430/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long đúng pháp luật, phù hợp hiện trạng sử dụng đất và đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về định hướng giải quyết khiếu nại về nhà đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện đúng quy định về giải quyết khiếu nại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn giao Cục trưởng Cục III phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất hướng giải quyết để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với kết quả kiểm tra, rà soát, UBND tỉnh Vĩnh Long cần tiến hành công khai hướng giải quyết để công dân hiểu, chấp hành, hạn chế tiếp khiếu vượt cấp. Từ vụ việc này, UBND tỉnh Vĩnh Long cần rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết khiếu nại của công dân là tuân thủ đúng pháp luật, có đối chiếu đến hoàn cảnh của công dân, tôn trọng lịch sử diễn biến nhà đất của địa phương qua nhiều giai đoạn lịch sử để có định hướng giải quyết phù hợp theo đường hành chính hoặc tư pháp./.

                    Theo Ngọc Giang – Thanhtra.com.vn


VIDEO