Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Ngành thanh tra có vai trò chủ đạo trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

02/07/2012

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Ngành thanh tra vừa được tổ chức tại Hà nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và hoan nghênh những thành tích mà Thanh tra Chính phủ  và ngành thanh tra đã đạt được. Theo Phó Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ và Ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thành công 03 Hội nghị khu vực và Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” với nhiều giải pháp quan trọng; thành lập các tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành và các đại phương rà soát, kiểm tra, giải quyết các vụ khiếu nại trọng điểm, phức tạp, kéo dài theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ và của Ngành thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được nâng lên; mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan ở Trung ương với địa phương ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tập trung và quyết liệt hơn trước.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ và toàn Ngành thanh tra cần: Tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới;  Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài và giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh, nhất là các điểm nóng. Tăng cường đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tham mưu cho các cấp các ngành trong việc thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó cần phải quan tâm đổi mới và tổ chức tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; nỗ lực tập trung cho việc kiểm tra, rà soát và giải quyết cơ bản các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; giúp Chính phủ xây dựng báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII; Cần tăng cường phối hợp với nhau để giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài giữa TTCP, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Công An, Bộ Công Thương…..
 

Đăng Khoa


VIDEO