Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn nhầm lẫn

24/04/2012

Đó là một trong những nội dung Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ ra khi thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện kết luận sau thanh tra năm 2010.

Theo Thanh tra tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và tích cực trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị có hiệu lực pháp luật.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng chưa được triển khai thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú. Quy trình xử lý đơn và phân loại đơn thư chưa chính xác, còn nhầm lẫn giữa đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị.
Kiểm tra hồ sơ giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh phát hiện, nhật ký đoàn thanh tra ghi chép không đầy đủ, thiếu kế hoạch xác minh, thời gian giải quyết chậm, không tổ chức đối thoại khi giải quyết khiếu nại lần đầu.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chưa mở sổ tiếp công dân, theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, chưa có lịch phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân.
Đối với đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Tân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giải quyết chưa đúng quy định, thẩm quyền.
Tại UBND phường Chí Minh, xã Hoàng Tiến, khi tiến hành giải quyết đơn, Chủ tịch UBND không ban hành văn bản giao việc cho cán bộ phụ trách giải quyết và khi giải quyết xong cũng không ban hành thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản để công dân biết.
Việc quản lý, lưu giữ bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai không đúng với quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Chế độ thực hiện báo cáo cũng không đúng quy định của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Hải Dương.
Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Phạm Văn Duyên đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh tằng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tổ chức tiếp dân, phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
Theo Báo Thanh tra

VIDEO