Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ông Lê Minh Khái được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ

09/04/2021

Sáng ngày 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Thủ tướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm này. Theo nghị quyết được thông qua, ông Lê Minh Khái được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Ông Lê Minh Khái 57 tuổi (sinh năm 1964), quê tỉnh Bạc Liêu; Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các vị trí như: Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực V; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Năm 2017, ông Khái được Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Khái tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sau đó, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.


VIDEO