Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền

10/09/2020

Ông Trần Văn Truyền là một cán bộ cao cấp từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam và giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2011.

Ông sinh ngày 20 tháng 10 năm 1950; quê ở xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông có cha và anh là liệt sỹ, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân ông Truyền cũng là thương binh khi tham gia kháng chiến

Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII; Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam

Ngày 9 tháng 7 năm 1968 gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, được công nhận chính thức ngày 2 tháng 7 năm 1969; có trình độ học vấn là Cử nhân Luật

Ông từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam từ năm 2007 đến 2011 khi ông về hưu.

 


VIDEO