Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

15/09/2020

Ông Phan Văn Sáu sinh ngày 10 tháng 9 năm 1959 tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (2010-2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (2010-2015), Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng (2015-2016) và giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ (từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017).

Quá trình công tác:

Từ 3/1982 - 1990: Phó phòng rồi Trưởng phòng kỹ thuật Xí nghiệp Cơ khí An Giang; 1990 - 1994: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí An Giang; 1994 - 1995: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty liên doanh khai thác chế biến đá xây dựng ANTRACO; 1995 - 12/1999: Giám đốc Công ty Cơ khí An Giang; 01/2000 - 8/2000: Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang; 8/2000 - 8/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; 8/2003 - 6/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Châu đốc, tỉnh An Giang; 6/2005 - 2/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; 2/2006 - 2/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; 2/2010 - 10/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang; 10/2010 - 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 7/2011 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; 9/2015 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; 4/2016 – 10/2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; 11/2017 đến nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng


VIDEO