Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp và đối thoại với công dân tỉnh Long An

25/08/2015

Ngày 25/8/2015, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Đặng Công Huẩn cùng Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm tiếp và đối thoại với công dân khiếu nại liên quan tới chế độ chính sách pháp luật về nhà đất tại huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An. Tham gia đối thoại với công dân có Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ Võ Văn Đồng, Phó Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Văn Hòa, lãnh đạo các Sở, ngành của Long An và đại diện Đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu về mục đích buổi tiếp và đối thoại với công dân, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cho biết, thực hiện tiếp và đối thoại với công dân ngay tại cơ sở để lắng nghe nguyện vọng của từng hộ dân cũng như định hướng về phương án giải quyết của địa phương cho phù hợp. Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình khẳng định, tất cả các nội dung khiếu nại của công dân huyện Vĩnh Hưng đã được nhiều ngành, nhiều cấp xem xét, xác minh. Vụ việc khiếu nại của 43 hộ dân huyện Vĩnh Hưng đã được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch tỉnh Long An tiếp xúc, lắng nghe, ghi nhận tại buổi tiếp công dân ngày 19 - 20/3/2015. Theo chỉ đạo tại buổi tiếp công dân đó, các đơn vị chức năng của tỉnh đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho các hộ dân khiếu nại về đất ở, đất sản xuất, nhà đại đoàn kết.
Bên cạnh đó, để giải quyết dứt điểm vụ việc trên cơ sở các kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện đối thoại và tiếp công dân để ghi nhận them các ý kiến đề xuất, đối chiếu với quy định pháp luật để thống nhất phương án giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tình hình an ninh trật tự của địa phương. Do đó, công dân cần bình tĩnh, hợp tác với cơ quan chức năng, không nên tiếp khiếu vượt cấp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng.


Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trương Văn Điệp báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng thể hiện rõ quan điểm là vận dụng tối đa các quy định, chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền Huyện xin ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp trên chỉ đạo nhằm đảm bảo lợi ích của công dân.

Trong không khí dân chủ, các hộ dân trình bày từng vấn đề khiếu nại và đề xuất ý kiến với mong muốn, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc, đúng chính sách, pháp luật và đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm, đôn đốc UBND tỉnh Long An sớm thực hiện các chính sách xã hội, để người dân ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm cho rằng, quyền lợi hợp pháp của 43 hộ dân huyện Vĩnh Hưng đã được xem xét và có chính sách giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, yêu cầu được trả lại đất cũ của công dân là không có cơ sở để giải quyết nhưng, UBND tỉnh Long An sẽ xem xét, vận dụng hỗ trợ các chính sách xã hội phù hợp cho từng trường hợp khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định thông qua việc tiếp, đối thoại với công dân có sự tham gia của các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan chức năng, các công dân và Đoàn Luật sư Việt Nam bản chất vụ việc khiếu nại được làm rõ. Qua đó, giúp nhân dân hiểu và chấp hành phương án giải quyết. Những ý kiến giải thích của cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của công dân là cơ sở để từng hộ dân hiểu rõ hơn về chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết khiếu nại, bảo đảm an ninh chính trị phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc  lần thức XII, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Đồng Tháp Mười./.

                      Thanh Loan    


VIDEO