Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ký giao ước thi đua năm 2012 cụm các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc

12/03/2012

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2012 cụm các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc vừa được tổ chức tại Điện Biên. Tham dự hội nghị có bà Giảng Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Cụm thi đua số IV Thanh tra các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc bao gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lai Châu , Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai.

​Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra các tỉnh đã đóng góp vào bản dự thảo giao ước thi đua năm 2012 cụm các tỉnh biên giới miền núi phía Bắc. Qua đó, giao ước thi đua năm nay của cụm thi đua số IV bao gồm các nội dung: Phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 và các nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao; Kết luận thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, xác định rõ sai phạm; qua thanh tra kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, đổi mới phương pháp làm việc, phấn đấu rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra. 

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức, thực hiện tốt quy định của pháp luật về tiếp công dân; duy trì việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ lãnh đạo hàng tháng; chỉ đạo giải quyết, hướng dẫn, trả lời kịp thời dứt điểm những phản ánh, kiến nghị thắc mắc của dân, phấn đấu hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

Tham mưu xác minh, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp đạt tỷ lệ trên 85%; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Phấn đấu xử lý thu hồi đạt trên 60% số tiền, tài sản phải thu hồi qua kết luận thanh tra. Ngoài ra, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại hội nghị, bà Giảng Thị Hoa đề nghị Thanh tra các tỉnh cần lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động phong trào thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào, đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thưởng kịp thời… từ đó làm cho phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị trong cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012 và những năm tiếp theo.

Theo Báo thanh tra


VIDEO