Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ký gia ước thi đua khối Công đoàn viên chức các bộ, ngành Trung ương

30/03/2012

Ngày 29/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), đã diễn ra Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2012 giữa các cơ quan thuộc Khối Công đoàn viên chức các bộ, ngành Trung ương (Khối thi đua số VII) bao gồm: TTCP, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng BCĐ TW về PCTN, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cùng đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua số VII.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã bày tỏ mong muốn phong trào và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt, góp phần bảo vệ quyền lợi cho các cán bộ, công nhân, viên chức trong Khối nói riêng và cán bộ, công chức toàn thể các cơ quan, đơn vị Nhà nước nói chung. Ghi nhận đóng góp của cán bộ công đoàn cho các cơ quan đơn vị, đồng chí khẳng định, những người làm công tác Công đoàn là những cá nhân thực sự có tâm huyết với lợi ích chung của tập thể cán bộ, công nhân, viên chức tại cơ quan, đơn vị và chúc hội nghị và công tác Công đoàn Khối VII năm 2012 đạt được nhiều kết quả, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2012 của Khối VII, với chủ đề: “Giữ vững kỷ cương- Tăng cường trách nhiệm- Đoàn kết- Sáng tạo”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện với các nội dung: Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, gắn với cuộc Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt chức năng chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức; Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt và các phong trào của Khối theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, căn cứ theo nội dung và mục tiêu Khối sẽ đề ra các mục tiêu cụ thể của đơn vị; Khối trưởng, khối phó có trách nhiệm xây dựng tiêu chí thang điểm thi đua đối với từng mục tiêu cụ thể đó; Căn cứ vào hướng dẫn của Khối, các Công đoàn Viên chức thành viên sẽ tiến hành sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2012, gửi kết quả báo cáo cho thường trưc khối trước ngày 05/12/2012, để tổng hợp và tổ chức tổng kết khối. Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ của đất nước năm 2012, Khối thi đua số VII quyết tâm nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hội nghị đã bầu Công đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao làm Khối phó nhiệm kỳ 2012. Công đoàn Thanh tra Chính phủ làm Khối trưởng nhiệm kỳ 2013. Nhiệm vụ khối trưởng, khối phó được thực hiện và bầu theo phương thức luân phiên.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đề nghị, Công đoàn Khối VII tiếp tục tham gia Đề án xã hội tình nghĩa, tham gia các chương trình, vì trường sa thân yêu, bình chọn gia đình nữ tiêu biểu của cơ quan sau đó chọn tiêu biểu để tham gi chương trình biểu dương gia đình nữ 5 năm 2007-2012 mà Công đoàn Viên chức Việt Nam  tổ chức vào khoảng tháng 6/2012. Đồng thời, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng thông báo về dự kiến việc tổ chức Đại hội Công đoàn Viên chức trong quý III năm 2012. Theo đó, Công đoàn Khối cần gửi sớm các báo cáo tổng kết kèm theo kết quả bình xét các danh hiệu để Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng hợp kết quả./.
Thanh Loan

VIDEO