Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiến nghị cho tồn tại thanh tra xây dựng quận, phường

15/02/2012

Đề xuất phương án tổ chức sắp xếp lại bộ máy thanh tra xây dựng ở TP.HCM, UBND TP kiến nghị Chính phủ cho tiếp tục thí điểm tổ chức bộ máy thanh tra xây dựng quận, huyện, phường, thị trấn như hiện nay.

Theo UBND TP, việc thí điểm này sẽ thực hiện thêm một thời gian nhằm tạo điều kiện quản lý tốt trật tự xây dựng.

Trong khi đó, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng chọn phương án thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn sáp nhập thanh tra Sở Xây dựng, tổ chức thành các đội thanh tra xây dựng quận, huyện thuộc thanh tra sở. UBND TP cho rằng phương án này có ưu điểm phù hợp với Luật thanh tra 2010 về hệ thống thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, khi chọn phương án này, việc quản lý trật tự xây dựng ở TP sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Có sáu vấn đề được UBND TP đưa ra để thuyết phục lý do cần tồn tại lực lượng thanh tra xây dựng ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Trong đó UBND TP cho rằng nếu thực hiện mô hình theo đề xuất của Bộ Xây dựng sẽ làm giảm hiệu quả trong quản lý trật tự xây dựng do lúc này chỉ còn một hệ thống chịu trách nhiệm chính là thanh tra Sở Xây dựng.

Trật tự đô thị ở TP cần có cơ chế quản lý đặc biệt, cần phải có lực lượng thanh tra, kiểm tra xuyên suốt từ thành phố đến tận phường, xã, thị trấn. Nếu sáp nhập lực lượng này về Sở Xây dựng, UBND các quận huyện cũng phải thành lập một lực lượng riêng để quản lý với lý do ngoài chức năng thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng, thanh tra xây dựng còn đảm nhận các nhiệm vụ khác như: quản lý trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường, một số vấn đề về đất đai, kênh rạch, thi hành các quyết định cưỡng chế...

Thanh tra xây dựng TP.HCM có hơn 3.000 người.

Theo: toancanh.tamnhin.net


VIDEO