Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiên Giang: Thu hồi sau thanh tra đạt 85,44%

04/04/2012

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch, đề cương, tổ chức tập huấn cho Thanh tra các huyện, thị, thành phố nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2008 - 2011.

Toàn ngành đã triển khai 26 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong thu chi tài chính ngân sách, xây dựng công trình đường giao thông, thực hiện chính sách xã hội, phương án giải tỏa, bồi thường..., phát hiện sai phạm do chi sai nguyên tắc tài chính, thanh toán sai quy định, chiếm dụng hơn 5 tỷ đồng. Ngành kiến nghị kiểm điểm 6 tập thể, 23 cá nhân, có 32 kiến nghị, đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị được thanh tra chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án giải tỏa, bồi thường, quản lý chặt chẽ công tác thu chi tài chính, ngân sách, công trình xây dựng giao thông nông thôn. 
Đến nay, toàn ngành đã thu hồi được 2,997 tỷ đồng, đạt 85,44%.
Thanh tra chuyên ngành kết thúc 24/29 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa, giáo dục, lao động..., ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 5 cơ sở hành nghề y tế tư nhân, xử phạt 1.112 cơ sở, đơn vị vi phạm, số tiền 2,726 tỷ đồng.
                                               
                    Theo Báo Thanh tra

VIDEO