Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam

15/10/2020

Ngày 15/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định số 599/QĐ-TTCP ngày 05/10/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 99/KL-TTCP ngày 13/05/2019 về thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và 4.100 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tái cơ cấu. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Theo quyết định, Tổ kiểm tra có 4 thành viên do ông Dương Văn Phấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng. Thời gian kiểm tra trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

  


VIDEO