Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kiểm tra trách nhiệm về PCTN tại Tổng Cty Xi măng

27/03/2012

Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng vừa ký ban hành Quyết định 508/QĐ-TTCP-C.IV kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Tổng Cty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam.

Đoàn do ông Nguyễn Viết Thạch, Trưởng phòng I, Cục Chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy định về minh bạch tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về PCTN; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, báo cáo tài chính hàng năm; công tác quản lý cán bộ…
Đoàn cũng tập trung kiểm tra việc xử lý hành vi tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN theo quy định.
Thời hạn tiến hành kiểm tra là 10 ngày, kể từ 26/3/2012.    
Theo báo thanh tra

VIDEO