Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khối thi đua số III tổng kết công tác năm 2022

27/12/2022

Ngày 27/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Khối thi đua số III (Khối các đơn vị tham mưu, tổng hợp) gồm có: Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Khối trưởng năm 2022) chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TTCP, cùng với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong Khối, dưới sự chỉ đạo điều hành tập trung của lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị trong Khối đã bám sát nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị để tổ chức phong trào thi đua năm 2022 theo hướng dẫn của cơ quan Thanh tra Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đăng ký thi đua; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.

Tuy nhiên, để nâng cáo hơn nữa hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của Khối trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hình thức thi đua theo hướng thực chật, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đơn bị tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2022, trong đó Vụ Pháp chế được bầu là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong Khối được đề nghị nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Đảng – Đoàn thể được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các đơn vị cũng thống nhất bầu Văn phòng Đảng- Đoàn thể là Khối trưởng Khối thi đua, Văn Phòng Khối phó số III năm 2023.


VIDEO