Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác thi đua năm 2021

02/12/2021

Ngày 02/12, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

 

Tại hội nghị, báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Khối, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Khối trưởng Khối Thi đua Nguyễn Đức Thắng cho biết, trong năm 2021 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đặc biệt là các Phó Tổng Thanh tra phụ trách, các đơn vị trong Khối đã bám sát kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mảng công tác. 

Một số mặt công tác có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của viên chức và người lao động được nâng cao. Tinh thần đoàn kết nhất trí được tăng cường, các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Công tác phối hợp của các đơn vị trong khối với các cục, vụ, đơn vị khác luôn được quan tâm, sự phối hợp của các đơn vị sự nghiệp ngày càng tiến bộ.

Bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách đãi ngộ, khuyến khích, khen thưởng viên chức, người lao động làm việc có hiệu quả cao, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc những người vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng viên chức, người lao động căn cứ vào năng lực thực tế qua quá trình công tác, bằng cấp, trình độ là một trong các yếu tố đánh giá, xem xét khi đưa vào quy hoạch nguồn các chức danh quản lý.

Qua quá trình thực hiện, kết quả về đời sống vật chất cũng như tinh thần của viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp được nâng lên rõ rệt. Viên chức, người lao động được động viên, khuyến khích kịp thời nên chất lượng, hiệu quả công việc tăng lên, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn đảm bảo kế hoạch Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm và tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo động lực cho viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua của các đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, có chiều sâu với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, bên cạnh đó, với nhiều biện pháp tuyên truyền, nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động đã có sự chuyển biến tích cực, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp cũng gặp một số hạn chế nhất định. Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn rất hạn hẹp nên việc triển khai chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ cũng như việc nâng cao đời sống của công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp gặp không ít khó khăn.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các bộ, ngành, địa phương đều hạn chế hội họp, chủ yếu thực hiện các cuộc họp trực tuyến nên nguồn thông tin tiếp cận của phóng viên bị hạn chế. Ý nghĩa, vai trò giữa công tác thi đua và công tác khen thưởng chưa được đặt đúng vị trí, phong trào thi đua chưa được phát động thường xuyên hoặc đôi khi chưa được lồng ghép trong các hoạt động phong trào của từng đơn vị.

Trong công tác thi đua khen thưởng mới coi trọng công tác khen thưởng và chưa thật sự chú ý việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới chưa thường xuyên liên tục

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Khối cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo và mong muốn các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Trưởng Khối Thi đua cho biết, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Thanh tra, năm 2022, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về khen thưởng do Chính phủ, Thanh tra Chính phủ ban hành; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 của Thanh tra Chính phủ; Hướng tới kỷ niệm 77 năm thành lập ngành thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2022); tăng cường sự đoàn kết trong Khối; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, thường xuyên đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ để đưa ra giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công, góp phần vào thành tích chung của ngành; chú trọng phát hiện nhân tố mới, khen thưởng đúng người, đúng việc; quan tâm khen thưởng cá nhân không giữ chức vụ quản lý.

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Khối trưởng Khối thi đua Nguyễn Đức Thắng đã bàn giao vai trò Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2022 đến Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra./.


VIDEO