Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Lương thực miền Nam và một số đơn vị thành viên

08/12/2015

Ngày 07/12/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo số 3610/TB-TTCP thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam và một số đơn vị thành viên.

Toàn văn thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO