Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022)

19/10/2022

Ngày 17/10/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022).

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO