Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Tổ công tác liên ngành APEC 2017

28/07/2017

Ngày 28/7, tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp Tổ công tác liên ngành APEC bàn về các nội dung liên quan tới đăng cai tổ chức hoạt động của Nhóm công tác về Chống tham nhũng và Đảm bảo minh bạch của APEC trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ ba Năm APEC 2017. Tham dự cuộc họp có các thành viên tổ công tác.

Theo nội dung nhóm họp lần này, Tổ công tác cho ý kiến về các nội dung trong việc tổ chức các hoạt động của ACTWG trong khuôn khổ SOM 3.

Theo Đề án, có 5 nội dung cần triển khai thực hiện đó là: Phối hợp với Sáng kiến của UNODC/WB về Thu hồi tài sản bị đánh cắp (Sáng kiến StAR) đồng tổ chức Hội thảo về “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm thu hồi tài sản”; Tổ chức Cuộc họp lần thứ 4 của Mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật (ACT-NET); Phối hợp với Hòa Kỳ tổ chức Đối thoại APEC lần thứ 4 về Chống tham nhũng và buôn lậu; Phối hợp với ABA tổ chức cuộc họp điều phối với các nhà tài trợ về hỗ trợ với công tác PCTN; Tổ chức Cuộc họp của ACTWG lần thứ 25. Và một số nội dung khác cũng được nêu trong Đề án như, tiếp và làm việc song phương bên lề Cuộc họp ACTWG 25…

Tại cuộc họp, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh yêu cầu các bộ, ngành tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình nghị sự dự kiến trong khuôn khổ SOM 3 của ACTWG. Bên cạnh đó, Phó Tổng TTCP cũng chỉ đạo các vụ, cục có liên quan rà soát các phần việc còn lại để cùng phối hợp tổ chức thành công các sự kiện SOM3. Theo đó, Vụ HTQT phối hợp với Văn phòng để bàn về kinh phí, công tác hậu cần phục vụ cho các sự kiện, bảo đảm kịp thời và cân đối về các nguồn kinh phí cho phù hợp; Cục IV phối hợp với các đơn vị liên quan Bộ Công An, Viện KSNDTC thảo luận và đưa ra những đề xuất cho nội dung tham luận dự kiến trình bày tại một số sự kiện của SOM 3, trong đó lưu ý về chất lượng và thời lượng trình bày của các tham luận. 
Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị thành viên Tổ công tác, các đơn vị, bộ, ngành liên quan cùng phối hợp để việc đăng cai tổ chức các hoạt động của SOM 3 - ACTWG đảm bảo hiệu quả, tạo dấu ấn trên tất cả các mặt như nội dung, thông tin, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn, tiết kiệm./.
 

VIDEO