Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Họp Tổ công tác liên ngành APEC

26/05/2017

Ngày 26/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với Tổ công tác liên ngành APEC để chuẩn bị một số nội dung Hội nghị SOM 3, APEC 2017.

​Sau khi nghe Vụ Hợp tác Quốc tế Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ Công an, Viện Kiển sát Nhân dân Tối cao, Ngân hàng Nhà nước báo cáo tiến độ nội dung công việc chuẩn bị SOM 3 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, để thực hiện tốt các công việc được phân công, Bộ Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tiến hành xây dựng các báo cáo tham luận, sau đó họp bàn thống nhất nội dung.

Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm của Việt Nam trong APEC để cùng nhau phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. SOM 3 có 05 sự kiện diễn ra theo đó, việc dự kiến thời gian cũng rất quan trọng. Vụ Hợp tác Quốc tế làm văn bản trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cụ thể về thời gian tổ chức hội nghị. Bên cạnh đó, trên những nội dung thống nhất tại cuộc họp, Vụ HTQT làm báo cáo trình Tổng Thanh tra về tiến độ thực hiện các công việc của SOM 3. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo, Vụ HTQT trao đổi cụ thể với Văn phòng về tài chính phục vụ SOM3. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao bám vào nội dung phân công để thực hiện./.


VIDEO